Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o.

ul. Skarszewska 26
83-200 Starogard Gdański
tel. / fax 058 5622148

Wirtualna świeczka


Skobrosz Paweł

Data urodzenia: 1984-08-09 Data zgonu: 1985-06-11 Świeczek: 7
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Turzyńska Alicja

Data urodzenia: 1972-07-26 Data zgonu: 2012-05-28 Świeczek: 1
świeczka

Kędzierska Irena

Data urodzenia: 1930-04-06 Data zgonu: 2017-01-08 Świeczek: 8
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Jedwabska Izabela

Data urodzenia: 1968-12-16 Data zgonu: 2014-08-17 Świeczek: 2
świeczkaświeczka

Cwil Alicja

Data urodzenia: 1954-11-24 Data zgonu: 1992-04-17 Świeczek: 5
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Cwil Zbigniew

Data urodzenia: 1953-04-30 Data zgonu: 2001-03-16 Świeczek: 5
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Skobrosz Adam Jan

Data urodzenia: 1954-06-06 Data zgonu: 2009-05-03 Świeczek: 12
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Ossowska Helena Elżbieta

Data urodzenia: 1948-07-08 Data zgonu: 2016-10-10 Świeczek: 2
świeczkaświeczka

Słomiński Ryszard Zygmunt

Data urodzenia: 1942-08-16 Data zgonu: 2016-04-13 Świeczek: 1
świeczka

Chyła Małgorzata

Data urodzenia: 1981-07-18 Data zgonu: 2012-10-13 Świeczek: 12
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Dahm Bogusława

Data urodzenia: 1958-10-28 Data zgonu: 2000-11-13 Świeczek: 12
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Kędzierski Franciszek

Data urodzenia: 1927-03-27 Data zgonu: 1984-03-01 Świeczek: 1
świeczka

Zimmermann Andrzej

Data urodzenia: 1954-07-31 Data zgonu: 2016-11-24 Świeczek: 50
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Gabig Sławomir

Data urodzenia: 1976-12-16 Data zgonu: 2013-08-11 Świeczek: 16
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Hinc Mirosław

Data urodzenia: 1954-11-11 Data zgonu: 2016-10-07 Świeczek: 11
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Sulewski Rafał

Data urodzenia: 1976-01-05 Data zgonu: 2014-10-01 Świeczek: 3
świeczkaświeczkaświeczka