Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o.

ul. Skarszewska 26
83-200 Starogard Gdański
tel. / fax 058 5622148

ul. Kilińskiego 13
83-200 Starogard Gdański
tel. 058 5627998

Wirtualna świeczka


Błaszkowska Ewa

Data urodzenia: 1937-08-11 Data zgonu: 1983-10-19 Świeczek: 1
świeczka

Kratul Paweł

Data urodzenia: 1984-07-21 Data zgonu: 1984-07-25 Świeczek: 1
świeczka

Błaszkowski Tadeusz

Data urodzenia: 1930-07-02 Data zgonu: 1994-05-28 Świeczek: 1
świeczka

Kielar Krzysztof

Data urodzenia: 1948-07-07 Data zgonu: 2014-06-28 Świeczek: 1
świeczka

Zyntek Jan

Data urodzenia: 1929-09-08 Data zgonu: 1988-02-25 Świeczek: 1
świeczka

Cisewska Bożena

Data urodzenia: 1962-05-27 Data zgonu: 2014-02-02 Świeczek: 1
świeczka

Plichta Emil

Data urodzenia: 1935-02-18 Data zgonu: 2001-08-19 Świeczek: 6
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Dahm Bogusława

Data urodzenia: 1958-10-28 Data zgonu: 2000-11-13 Świeczek: 9
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Wujec Andrzej

Data urodzenia: 1953-09-08 Data zgonu: 2012-01-31 Świeczek: 3
świeczkaświeczkaświeczka

Jarzyński Kazimierz

Data urodzenia: 1935-01-03 Data zgonu: 2007-06-15 Świeczek: 4
świeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Januszewska Agnieszka

Data urodzenia: 1987-03-23 Data zgonu: 2012-11-02 Świeczek: 6
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Jarzyński Andreas Andrzej

Data urodzenia: 1964-07-24 Data zgonu: 2009-06-01 Świeczek: 4
świeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Żelski Wacław

Data urodzenia: 1913-12-02 Data zgonu: 1996-08-04 Świeczek: 2
świeczkaświeczka

Żelska Janina

Data urodzenia: 1925-07-12 Data zgonu: 1994-05-07 Świeczek: 2
świeczkaświeczka

Żelski Jerzy

Data urodzenia: 1950-04-27 Data zgonu: 2013-09-05 Świeczek: 3
świeczkaświeczkaświeczka

Chyła Małgorzata

Data urodzenia: 1981-07-18 Data zgonu: 2012-10-13 Świeczek: 20
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Gabig Sławomir

Data urodzenia: 1976-12-16 Data zgonu: 2013-08-11 Świeczek: 20
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka